Chọn màu bạn thích

Chọn cách hiển thị

Màu ưu thích

THÔNG BÁO

V/v Tạm ngưng hoạt động trò chơi VŨ ĐIỆU TÂY NGUYÊN – KVC CELADON TÂN PHÚ .

– Thực hiện theo chỉ đạo của Chủ Tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc Công Ty .

– Để phục vụ công tác cải tạo hệ thống khung gọng an toàn và cơ cấu khóa gọng ghế trò chơi .

Vì tính chất công việc phải gia công trực tiếp trên thân ghế . Do đó trò chơi sẽ phải tạm ngưng hoạt động .

Thời gian tạm ngưng hoạt động bắt đầu từ ngày thứ 2 ( 16 tháng 01 năm 2017 )

Thời gian tạm ngưng hoạt động dự kiến đến hết thứ 5 ( 19 tháng 1 năm 2017 ) .Vu dieu tay nguyen

To Top